Önemli Tarihler

Özet Kabul Başlangıcı: 15 Nisan 2022

Özet Kabulü Son Tarihi: 15 Ağustos 2022   25 Ağustos 2022

Tam Metin Kabulü Son Tarihi: 31 Ekim 2022

Erken Kayıt Başlangıç Tarihi: 15 Mayıs 2022

Erken Kayıt Son Tarihi: 15 Ağustos 2022 25 Ağustos 2022

Erken Kayıt Ücreti Ödemesi Son Tarihi: 25 Ağustos 2022

***Kongremize gönderilen bildiriler hakem incelemesine tabi olacağından dolayı, özet kabulü son tarihinden önce bildiri gönderen katılımcılar 25 Ağustos 2022 tarihine kadar erken kayıt ücreti imkanından yararlanacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak ödemeler Geç Kayıt Ücreti kapsamına girecektir.

Geç Kayıt Ücreti Ödemesi Son Tarihi: 15 Eylül 2022

Kabul Mektuplarının Gönderimi: Bildiri özetinin gönderildiği günü takiben 10 gün içerisinde

Bilimsel Program: 21 - 23 Eylül 2022

Kongre Gezileri: 24 - 25 Eylül 2022