Özet ve Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları


Özet ve tam metin bildiriler formu aşağıda verilen kurallara göre hazırlanmalıdır:
 
 • Her katılımcı en fazla 2 bildiri (1 sözlü + 1 poster; 2 sözlü; 2 poster) ile kongreye katılabilir.
 • Özet ve tam metin bildiriler elektronik kitap şeklinde hazırlanacak olan sempozyum kitapçığında yayınlanacaktır.
 • Özet ve tam metin bildiriler İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 • Kongreye özet metin ile kayıt yaptırılacaktır. Tam metin olarak yayınlanmak istenen çalışmalar duyurulacak takvime göre kongre sekretaryasına gönderilecektir.
 • Gönderilen tüm özetler özgün olmalı, daha önce yayınlanmamış araştırma sonuçlarını içermelidir.
 • Başlık, çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde olmalıdır. Başlıkta kısaltmalar kullanılmamaldır.
 • Özet, araştırma ve elde edilen sonuçlar hakkında net bilgi vermeli ve 300 kelimeyi geçmemelidir (en az 200 kelime). Özet metin içerisine şekil veya tablolara izin verilmez. Özet alıntı içermemelidir.
 • En az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Metnin sonuna varsa fon kuruluşlarının isimleri eklenmelidir.
 • Tam metin bildiriler için sayfa sınırlaması yoktur.
 • Özetler verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.
 • Tam metin bildiriler verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.
 • Özet dosyaları, Türkçe karakter kullanılmadan, sırasıyla Bölüm Başlık numarası ve kısaltması (Kongre Konu Başlıkları bölümünden bulabilirsiniz), alt tire, katılımcının soyadı, bir boşluk ve ilk adının baş harfi, alt tire, bildiri türünün ilk harfi (Sözlü Sunum bildiri: O; Poster bildiri: P) şeklinde adlandırılmalıdır. Birden fazla poster bildiri veya sözlü bildiri özeti gönderilmesi durumunda, bildiri türünün sonuna "1" ve "2" rakamları eklenmelidir. 
 • Örneğin Seher GÜVEN'in poster veya sözlü sunum bildirisi için; “6BMA_GUVEN S_P”, “6BMA_GUVEN S_O”, veya iki aynı türde bildiri  gönderimi için “6BMA_GUVEN S_P1”, “6BMA_GUVEN S_P2” şeklinde isimlendirilmelidir. 
 • Özet dosyaları kongre e-posta adresine gönderilmelidir: iconpb2022@erdogan.edu.tr
 • Gönderilen tüm özetler hakem değerlendirilmesinden geçecektir. Bildirinin sözlü veya poster olarak kabul edilmesine ya da reddedilmesine hakem(ler) karar verecektir.
 • Kabul edilen sözlü ve poster sunumlar kongre web sitesinde yayınlanacaktır.