Poster Yazım Kuralları

Poster sunumları aşağıda verilen kurallara göre hazırlanmalıdır:
 
 • Her katılımcı en fazla 2 bildiri (1 sözlü + 1 poster; 2 sözlü; 2 poster) ile kongreye katılabilir.
 • Her poster, maksimum 70 cm (genişlik) x 100 cm (yükseklik) boyutlarında ve dikey yönde (dikey poster) hazırlanmalıdır.
 • Posterler İngilizce hazırlanmalıdır.
 • Times New Roman yazı karakteri olarak kullanılmalıdır. Katılımcıların bilgileri rahatlıkla okuyabilmeleri için yazı boyutu minimum 1 cm yüksekliğinde olmalıdır. Başlıklar ve alt başlıklar ana metinden daha büyük yazı karakterinde olmalıdır.
 • Posterin sağ veya sol üst köşesinde üniversitelerin ve kongrenin logoları yer almalıdır.
 • Posterin üst kısmına sırasıyla bildirinin başlığı ve tüm yazarların adları, soyadları ve adresleri yazılmalı; posteri sunacak ilgili yazarın adı altı çizilerek vurgulanmalıdır.
 • Poster sunumunda giriş, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve sonuç bölümlerine yer verilmelidir.
 • Poster sunumu karmaşık olmamalı, görsel öğeler ile desteklenmelidir.
 • Posterin sonuna varsa fon kuruluşlarının isimleri eklenmelidir.
 • Referanslar, referanslar bölümünde alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 • Posterler, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralı panolara asılacaktır. Yazarlar, planlanan zamanda sunum yapmak ve çalışmaları hakkında bilgi vermek için poster alanında hazır bulunacaktır. Belirlenen sürenin sonunda posterler sahipleri tarafından kaldırılacaktır, geri alınmayan posterlerden Kongre Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.
 • Kongre sırasında sunulmayan posterler kongre kitabında yayınlanmayacaktır.