Sözlü Sunum Kuralları

Sözlü sunumlar aşağıda verilen kurallara göre hazırlanmalıdır:
 
  • Her katılımcı en fazla 2 bildiri (1 sözlü + 1 poster; 2 sözlü; 2 poster) ile kongreye katılabilir.
  • Sunumlar ilgili yazar tarafından İngilizce veya Türkçe olarak sunulacaktır, fakat sunumlar İngilizce olarak hazırlanacaktır.
  • Sunum Türkçe sunulacaksa, slaytlar aynı slayt üzerinde ikiye bölünmüş olarak Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.
  • Tüm sunumlar kongre programında verilen sıraya göre sunulacaktır  ve değişiklik yapılmayacaktır. 
  • Toplantıda sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
  • Sözlü sunum için verilen süre toplam 15 dakikadır (sunum için 10 dakika ve tartışma için 5 dakika). Sempozyumun senkronizasyonu açısından, verilen zamana özen gösterilmesi gerekmektedir.
  • Sunumlarda çalışmanın amacı, materyal ve yöntem belirtilmeli ve sunumun önemli bir kısmı bulguları, tartışma ve sonucu içermelidir.
  • Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğeler ile desteklenmelidir.
  • Kongre programını aksatmaması için sunum dosyalarının dijital kopyası oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce salonlarda bulunan görevlilere verilerek çalıştığı denenmelidir